Zachowek i podział spadku, Czym są ?

Zachowek i podział spadku  indeks

 

1. Czym jest zachowek ?

Zachowek i podział spadku  – jest to forma ochrony spokrewnionych osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względom spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę kreślonej sumy pieniędzy zwanej zachowikiem. Obowiązek ten powstaje w chwil śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych.  Ratio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

2. Komu należy się Zachowek

Zachowek należy się najbliższej rodzinie czyli:

1. Zstępnym zmarłego – to znaczy jego dzieciom, a jeśli one nie żyją to ich dzieciom, wnukom, prawnukom….

2. Małżonkowi.

3. Rodzicom – Ale tylko w przypadku gdy byliby powołani do spadku z ustawy. W przypadku gdy zmarły pozostawi małżonka i dzieci lub tylko dzieci, wnuki, prawnuki, to rodzice nic nie dziedziczą.

3. Komu nie należy się Zachowek ?

1. Osoby uznane za niegodne.

2. Osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek przysługujący im z mocy ustawy.

3. Małżonek wyłączony od dziedziczenia w trybie artykułu 940 kc, czyli w sytuacji, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu z winy małżonka i żądanie to zostało uzasadnione.

4. Osoby wydziedziczone przez Spadkodawcę.

Osoby z pkt. 1 i 2 są traktoane jakby nie dożyły otwarcia spadku.

4. Co zrobić kiedy testament jest niekorzystny ?

Jeśli nie zgadzamy się z ostatnią wolą zmarłego zawsze można złożyć pozew do sądu. Jednakże do takiego posunięcia należy się bardzo dobrze przygotować. Najlepiej w pierwszej kolejności udać się do prawnika i dokłądnie przeanalizować z nim treść testamentu. Prawnik po zapoznaniu się ze sprawą odpowie na pytania czy istnieje prawna możliwość obalenia testamentu oraz jakie trzeba podjąć działania. Pomoże również napisać odpowiedni pozew do sądu, a w razie konieczności będzie przedstawicielem na rozprawie. W przypadku sprawy spadkowej nie jest wymagana obecność przedstawiciela prawnego i wszystko można załątwić na własną rękę, jednakże niewiele osób na tyle zna prawo, aby być pewnym wygranej, toteż skorzystanie z usług kancelarii prawnej jest wskazane.

5. Jaka jest wysokość zachowku ?

Zachowek

Wysokość zachowku nie ma stałęj wartości. Jest też uzależniona od wieku, oraz charakterystyki spadkobiercy ustawowego.

Co do zasady zachowek wynosi 1/2 tego, co dana osoba otrzymałą by gdyby dziedziczyłą ustawowo.

6. Kiedy zachowku nie można się domagać ?

indeks

Zachowek nie przysługuje, jeśli osoba utraciłą do niego uprawnienia. Przyczyną może być przedawnienie się roszczenia – okres ten wynosi 5 lat od ogłoszenia testamentu.

 

Zapraszamy na bezpłatną analizę Twojej sprawy z prawnikiem.

Zajmujemy się wszystkimi kategoriami prawa.

Koszt Analizy jest bezpłatny, opisz nam swoją sprawę  >>> Naciśnij <<<  

 

Zobacz jeszcz jak możemy Ci pomóc :

>>> Dopłacę do twojego kosztorysu samochodowego. <<<

>>> Pieniądze z Poliso Lokat/Pomoc Frankowiczom <<<

 

Dodaj komentarz