Wypadki Drogowe – gdzie szukać pomocy?

Wypadki Drogowe – jak sobie poradzić z całą sytuacjąodszkodowanie?

 

                Ułamki sekundy, pisk opon, hałas zginanej blachy, krzyki, roztrzaskane szyby. Całe życie się w jednej chwili zmienia się dla nas.  Powód ?

Zazwyczaj zbyt wysoka prędkość, brak uwagi na drodze, rozkojarzenie ……

 

Wypadki Drogowe mogą  się przytrafić każdemu z nas. Co w takiej sytuacji masz robić ? Pomoc Prawna >>> Naciśnij <<<

Najważniejszy jesteś Ty i osoby z którymi podróżowałeś! Nie martw się że auto jest zniszczone, towar się porozsypywał , spóźnisz się do pracy czy spotkanie. Te rzeczy zawsze można kupić odtworzyć, życie i zdrowie jest najważniejsze. Jeśli nie możesz się ruszyć, czujesz się źle, jest Ci słabo. Skorzystaj z pomocy pogotowia, niech wezmą Cię na Badania. Nie myśl o tym kto zabierze twoje auto, pozbiera towar. Zostaw to za sobą. Płacimy z tego powodu podatki. Straż oczyści całą drogę, policja zajmie się autem, laweta od holuje auto na parking policyjny, będzie tam bezpieczne do momenty kiedy będziesz w stanie je sam odebrać.

Wypadki Drogowe

Co zrobić najpierw?

1. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapobieżeniu powiększaniu się szkody. Miejsce wypadku należy oznaczyć poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych. Jeżeli jesteśmy uczestnikami kolizji, naszym obowiązkiem jest bezzwłoczne usunięcie pojazdu na pobocze, tak aby nie utrudniał on ruchu innym pojazdom. Jeżeli zdarzył się wypadek drogowy, a więc są ofiary śmiertelne lub osoby ranne, musimy pamiętać, że nie wolno nam ruszać pojazdów, a mamy obowiązek zadbać o to, by poszkodowanym udzielono pomocy lekarskiej.

Wypadki Drogowe

Uważaj na złodziei !


Wysiadając z pojazdu należy wyjąć kluczyki, ponieważ stłuczka mogła zostać celowo zaaranżowana przez złodzieja, który wskoczy do pojazdu i odjedzie.


Czy muszę wzywać policję ?


W przypadku stłuczki lub niegroźnego wypadku, nie trzeba wzywać policji, ale należy napisać wspólne oświadczenie z miejsca zdarzenia.

 

Wypadki Drogowe

Kiedy trzeba wezwać Policję ?

 

– w zdarzeniu zostały poszkodowane osoby

– została wezwana straż pożarna lub pogotowie

– zostało popełnione przestępstwo (np. jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu)

-któryś z uczestników zdarzenia nie posiada dokumentów lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC

– zaleca się wezwanie policji w sytuacji, gdy nie jest jasne kto jest sprawcą zdarzenia.

 

Kiedy warto wypełnić oświadczenie o wypadku  ?

indeks


Warto mieć w samochodzie druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym, w którym można opisać przyczynę wypadku, zakres spowodowanych szkód oraz dokładne dane osób, które stały się bezpośrednimi uczestnikami kolizji. Takie oświadczenie, podpisane przez uczestników kolizji, ułatwi uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Sprawca nie otrzyma mandatu. Oświadczenie stosuję kiedy szkody na aucie są nie wielkie.

Wypadki Drogowe

 

Jakie dokumenty muszę przekazać ubezpieczycielowi ?

 

1. danych dotyczących pojazdu,

2.  danych dotyczących kierującego pojazdem,

3. numeru polisy,

4. nazwy i adresu zakładu ubezpieczeń, z którym właściciel pojazdu ma podpisaną umowę ubezpieczenia.

 

Co musi zawierać oświadczenie o okolicznościach zdarzenia?

 

  1. dokładny opis miejsca zdarzenia (np. ulica i nr domu, skrzyżowanie),
  2. dane identyfikujące auta (numery rejestracyjne),
  3. dokładne dane kierowcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, kategoria prawa jazdy ),
  4. data, numer i organ wydający prawo jazdy,
  5. numer polisy i nazwę ubezpieczyciela,
  6. opis uszkodzeń samochodu/ów,
  7. wskazanie w oświadczeniu, kto ponosi winę za zdarzenie (wskazanie winnego wypadku nie zawsze może być zgodne z rzeczywistym stanem. Niekiedy nie wszystkie okoliczności wypadku są oczywiste, dlatego w razie jakichkolwiek niejasności warto jest wezwać policję)*

szkic sytuacyjny, z zaznaczonymi pasami ruchu, znakami drogowymi, ustawieniem pojazdów przed i po kolizji (uwaga – niedokładny szkic może zostać wykorzystany przez ubezpieczyciela jako dowód stwierdzający, że „sprawca” jednak nie jest winny),

  1. o zdarzeniu natychmiast trzeba zawiadomić telefonicznie ubezpieczyciela (wymagają tego niektóre firmy),
  2. warto sporządzić zdjęcia z miejsca kolizji oraz spisać dane świadków (pomoże to w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem).

 

Kiedy warto wezwać policję ?  

 

  1. jeśli kierowcy nie mogą dojść do porozumienia, kto zawinił, sprawca nie ma polisy OC lub jest pijany, należy wezwać policję,

funkcjonariusze ustalą winnego zdarzenia i mają obowiązek ukarać go mandatem. Uwaga ! Rozstrzygnięcie policji nie jest wiążące dla ubezpieczyciela, to tylko kolejny dowód w sprawie,

funkcjonariusze sporządzą notatkę służbową, w której znajdą się wszystkie dane kierujących, biorących udział w kolizji. Na prośbę poszkodowanego powinni mu przekazać dane sprawcy,

jeżeli sprawca nie zgadza się z oceną policjantów, ci muszą skierować wniosek rozstrzygnięcie sporu do Sądu Grodzkiego.

 

Co z odszkodowaniem?

Jako klienci zakładu ubezpieczeń mamy prawo do terminowego otrzymania odszkodowania, a więc w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody.

Zapytaj o radę prawnika >>> Naciśnij <<<

 

Wypadki Drogowe


Naprawa samochodu:

auto-zastepcze1

dopiero po przyznaniu odszkodowania można naprawiać auto. Jeśli podczas przywracania pojazdu do stanu sprzed stłuczki okaże się, że koszt przekracza przyznaną rekompensatę, właściciel powinien zgłosić się do ubezpieczyciela o ponowną wycenę i podwyższenie odszkodowania. Podstawą do tego powinny być faktury za wykonaną naprawę,

jeśli auto jest mocno rozbite, a koszt naprawy przewyższa 100% wartości pojazdu przed zdarzeniem w przypadku OC lub 60-80% w przypadku AC, ubezpieczyciel może uznać to za szkodę całkowitą. Wtedy wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wartość wraku, jeśli kierowca nie zdecyduje się na naprawę auta, ubezpieczyciel może wrak wykupić lub pomóc w jego sprzedaży.

 

Około 60 % kosztorysów samochodowych jest zaniżonych. Towarzystwa Ubezpieczeń nie wypłącają tyle ile się należy pieniędzy. Ale możesz te pieniądze odzyskać. Jeśli masz kosztorys który nie jest starszy niż 20 lat. Prześlij go do Nas a my jeszcze raz przeliczymy i dopłacimy Ci pieniądze !  I to za darmo.

>>> Naciśnij <<< i wyślij do nas kosztorys .

 

Zobacz także nasze inne artykuły:

 

>>> Pieniądze z Poliso Lokat/Pomoc Frankowiczom <<<

 

>>> Zachowek i podział spadku, Czym są ? <<<

 

Dodaj komentarz