Wynajem auta z oc sprawcy.

Potrzebujesz Auto zastępcze.

Wynajem Auta z Oc Sprawcy

Na terenie całej Polski podstawimy Ci je gdzie tylko chcesz.

Nie ważne czy prowadzisz firmę…

auto-zastepcze1

Miałeś kolizję nie ze swojej winy?

Twoje auto jest uszkodzone?

Auto z OC sprawcy

Zgłoś się po bezpłatny samochód zastępczy z OC sprawcy!

 

Będziesz potrzebować:

  1. Nazwę zakładu ubezpieczeń sprawcy
  2. Numer szkody
  3. Skan oświadczenia o kolizji lub jeżeli na miejscu zdarzenia była policja, to potrzebny będzie numer rejestracyjny i numer polisy sprawcy
  4. Skan dowodu rejestracyjnego Twojego pojazdu uszkodzonego lub jeżeli policja zatrzymała Twój dowód rejestracyjny, potrzebny będzie skan potwierdzenia o jego zatrzymaniu

Otrzymasz auto tej samej klasy, co uszkodzone, bez kaucji i limitu kilometrów. Wynajem auta z oc sprawcy

 

Uchwała Sądu Najwyższego [wynajem auta z oc sprawcy ]

  1. Istotnym krokiem w kierunku wykształcenia w powyższym zakresie wykładni korzystnej także dla tych właścicieli samochodów, którzy nie używają ich do prowadzenia działalności gospodarczej, była uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 17 listopada 2011 r. III CZP 5/2011. Sąd Najwyższy rozpatrując zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące wyżej opisanego problemu, podjął uchwałę, w której stwierdził, że: odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

 

2. Sąd Najwyższy podkreślił jednak, że odszkodowaniem objęte są tylko rzeczywiście poniesione wydatki na najem samochodu zastępczego, ponieważ dopiero z chwilą ich poniesienia powstaje strata. Poszkodowanemu nie przysługuje więc rekompensata za sam brak możliwości korzystania z auta, jeśli nie poniósł wydatku na najem samochodu zastępczego.

 

3. Zdaniem Sądu Najwyższego, zwrotowi w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej podlegają przy tym jedynie wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione. Poszkodowany jest bowiem zobowiązany współdziałać w celu ograniczenia wysokości szkody (obowiązek ten wywodzi się z art. 354 §2 kodeksu cywilnego oraz art. 362 kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że każdy tego rodzaju przypadek musi być rozpatrywany w tym zakresie indywidualnie. Jednak tytułem przykładu Sąd Najwyższy wskazał, że najem pojazdu zastępczego może być zbędny (co wyklucza zwrot wydatków na taki najem), jeżeli właściciel nie używał w ogóle samochodu albo dysponuje innym samochodem, z którego może korzystać. Jako drugi przykład braku celowości najmu samochodu zastępczego Sąd Najwyższy podał sytuację, gdy poszkodowany używał samochodu jedynie sporadycznie. Wówczas, za celowy wydatek objęty odszkodowaniem może być uznane skorzystanie z innego środka komunikacji (np. taksówki) zamiast najmu samochodu zastępczego.

 

Zobacz także ile należy Ci się Odszkodowania po wypadku samochodowym, nawet do 20lat wstecz.

 

 

Te Pieniądze są do odzyskania z Poliso lokat i Kredytów Frankowych.

 

Wypełnij Formularz w celu sprecyzowania miejsca dostawy auta i marku samochodu. Skontaktujemy się od razu  po otrzymaniu formularza. Wynajem auta z oc sprawcy.

 

indeks