Kalkulator Wynagrodzeń, Wynagrodzenia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1 850 zł (brutto).   Pobierz  Kalkulator Wynagrodzeń >>> Pobierz <<<   1. Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 1 stycznia 2016 roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym Read more about Kalkulator Wynagrodzeń, Wynagrodzenia 2016 r.[…]