Zachowek i podział spadku, Czym są ?

Zachowek i podział spadku    1. Czym jest zachowek ? Zachowek i podział spadku  – jest to forma ochrony spokrewnionych osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względom spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę kreślonej sumy pieniędzy zwanej zachowikiem. Obowiązek ten powstaje w chwil śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych.  Ratio legis polega tu na Read more about Zachowek i podział spadku, Czym są ?[…]