Oświadczenie po wypadku w szkodzie komunikacyjnej.

odszkodowanieMiałeś kolizję drogową?

Pobierz uniwersalny wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej.

 

>>> Pobierz Oświadczenie  <<<

 

Oświadczenie :

1. Warto mieć przy sobie druk wspólnego oświadczenie o kolizji drogowej. Bo kolizje drogowe, czyli sytuacje, w których nie ma rannych ani ofiar, zdarzają się na naszych drogach dużo częściej niż poważne wypadki. Nie do każdej trzeba wzywać policję.

 

Gdy sytuacja jest jasna, można spisać oświadczenie

2. Brak obowiązku wzywania do każdego zdarzenia drogowego policji jest uzasadniony. Po pierwsze, do stłuczek i kolizji dochodzi codziennie w całej Polsce, a policja nie dysponuje odpowiednim zapleczem ,aby pojawić się na miejscu każdej z nich. Po drugie, w przypadku większości drobnych stłuczek wzywanie patrolu policyjnego po prostu mija się z celem. Polskie ustawodawstwo pozwala bowiem na załatwienie sprawy za pomocą oświadczenia sprawcy kolizji. Jest to dokument spisywany przez uczestników zdarzenia, w którym sprawca przyznaje się do winy. Dzięki temu poszkodowany ma potwierdzenie swoich roszczeń względem zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC. Takie oświadczenie może być spisane na wydrukowanym formularzu, ale też na zwykłej, czystej kartce papieru.

>>> Pobierz Oświadczenie  <<<

Spisując oświadczenie, sprawca kolizji powinien podać następujące dane:

  • dane osobowo-adresowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, serię i numer dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy

  • dotyczące samochodu – markę i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz właścicieli pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym

  • dotyczące ubezpieczenia pojazdu – nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony, numer polisy OC oraz okres ważności ubezpieczenia

3. W dalszej części oświadczenia powinna znaleźć się informacja o przyznaniu się sprawcy do spowodowania kolizji drogowej oraz dane poszkodowanego kierowcy takie jak imię i nazwisko, marka i model pojazdu oraz jego numer rejestracyjny.

4. Druga część oświadczenia sprawcy kolizji powinna zawierać informacje związane z okolicznościami i skutkami kolizji. Po pierwsze, opisane powinny zostać okoliczności zdarzenia czyli opis sytuacji, w wyniku której doszło do kolizji. Na przykład: kierowca Renault Laguna nie ustąpił pierwszeństwa poszkodowanemu i wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej uderzył przodem w prawy bok jadącego Mitsubishi Colt. Ważne, aby opisać wszystkie ważne czynniki – gdzie sytuacja miała miejsce (nazwy krzyżujących się ulic), czy było to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną czy bez.

5. Pamiętaj też o tym, że charakter oświadczenia sprawcy o kolizji wymaga tego, aby przyznał się on w jasny sposób do winy i odpowiedzialności za kolizję. Powinno więc zawierać zdanie typu “Ja, Jan Kowalski (… – wypisanie danych, o których pisałem powyżej) spowodowałem kolizję drogową, w której poszkodowany został (… – dane poszkodowanego).

6. Po drugie, opisać należy uszkodzenia obu aut. Zatem zakładając że poszkodowany jechał drogą z pierwszeństwem i z prawej strony uderzył w niego sprawca, to prawdopodobnie uszkodzeniu ulegnie odpowiednio prawy bok pierwszego pojazdu (np. wgniecenie blachy na drzwiach lub przy nadkolu) oraz przód drugiego samochodu (zderzak,reflektory). Ważne, aby opisy były jak najdokładniejsze. Nie spiesz się podczas oglądania skutków stłuczki i opisz wszystko, co według Ciebie może być uszkodzeniem wynikającym z kolizji.

7. Po trzecie, dobrze jest sprawdzić, czy powstały inne szkody. Jeśli tak, ich opis powinien znaleźć się w oświadczeniu. „Inną szkodą” może być uszkodzenie lub zniszczenie czegoś co było w samochodzie (np. laptop) a nie przetrwało lub poważnie ucierpiało w wyniku zdarzenia.

8. Dobrze jest, jeśli na oświadczeniu są wymienieni z imienia i nazwiska świadkowie zdarzenia. Może to być pomocne w sytuacji, w której w trakcie likwidacji szkody sprawca zmieniłby zdanie i nie przyznawał się do zdarzeń zapisanych w oświadczeniu. Zakład ubezpieczeń sprawcy może wtedy skontaktować się z takim świadkiem i potwierdzić wersję poszkodowanego.

9. Po kolizji warto zadbać o dokumentację w postaci zdjęć. Dzięki aparatom fotograficznym w większości telefonów komórkowych w łatwy i szybki sposób można wykonać kilka zdjęć z miejsca zdarzenia wraz z uszkodzonymi w wyniku kolizji częściami pojazdu. Dokumentacja zdjęciowa może bowiem potwierdzić uszkodzenia pojazdów.

>>> Pobierz Oświadczenie  <<<

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

1. Bardzo podobnym do oświadczenia sprawcy kolizji formularzem jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Główna różnica polega na tym, że taki formularz nie stanowi przyznania się do odpowiedzialności. We wspólnym oświadczeniu zestawia się dwa samochody w momencie zdarzenia. Po lewej stronie formularza wypełnia się dane dotyczące jednego kierowcy i pojazdu (pojazd „A”) a po prawej dane dotyczące tego drugiego (pojazd „B”). Pośrodku takiego formularza znajdują się pola odpowiadające okolicznościom oraz miejsce na szkic zdarzenia drogowego. Przykładowo, jeśli zaparkowany pojazd „A” został poszkodowany w wyniku cofania (wyjeżdżania z miejsca postojowego) pojazdu „B” to odpowiednimi opcjami do zaznaczenia będą:

w przypadku pojazdu „A” – „zaparkowany/zatrzymany”

w przypadku pojazdu „B” – „ruszał z miejsca postoju” oraz „cofał, zawracał”

>>> Pobierz Oświadczenie  <<<

 

Zobacz także nasze inne artykuły :

>>> Dopłacę do twojego kosztorysu samochodowego. <<<

>>> Pomagaj ludziom którzy nie wiedzą. <<<