Nest Bank

Nest Bank

 

Darmowe konto osobiste i firmowe:

W Banku znajdziemy więc bezwarunkowo darmowy ROR [Nest Konto (chcę otworzyć)] oraz bezwarunkowo bezpłatne konto dla mikrofirm [BIZnest Konto (chcę otworzyć)]. Oba to niemal rodzynki, bo oprócz prowadzenia rachunku za 0 zł oferują bez opłat i żadnych gwiazdek:

  • kartę debetową,
  • wszystkie bankomaty w kraju,
  • zlecenia stałe,
  • polecenia zapłaty,
  • standardowe, krajowe przelewy internetowe w PLN,
  • przelewy europejskie SEPA,
  • wszystkie wpłatomaty sieci Euronet w kraju (od 19 grudnia 2016 r.).

Utrzymano również darmowe konto walutowe (Nest Konto Waluta) w EUR, USD i GBP z bezpłatnymi bankomatami zagranicą i bezpłatną kartą (pod warunkiem, że nie wyrobimy plastiku do konta w złotówkach, w przeciwnym razie karta walutowa będzie kosztować 5 euro/6 dolarów/4 funty rocznie). Przelewy zagraniczne z rachunku walutowego kosztują: 3 euro, 4 dolary i 2,5 funta każdy.

Kredyt gotówkowo-konsolidacyjny

– Kwota kredytu od 1.200 do 220.000 zł brutto.
– Okres kredytowania od 6 m-cy do 144 m-cy
– Uruchomienie kredytu Bezgotówkowo, na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę.
– Wymagane dokumenty Proces wyłącznie w oparciu o dokumenty (zaświadczenie)
– brak ofert na oświadczenie Zgoda Współmałżonka powyżej 30.000 zł brutto z wyłączeniem rozdzielności      majątkowej.
– Liczba Wnioskodawców 2
– Minimalne dochody 700 zł netto
– Źródła dochodu maks. 2 (możliwość łączenia kilku dochodów, jeśli pochodzą z jednego typu źródła –wymagana zgoda Banku dla wniosku)
– Wiek Kredytobiorcy 21-80 lat
– ROR Nie wymagany

>>> Złóż wniosek o kredyt <<<

Akceptowalne źródła dochodów

– umowa o pracę (czas nieokreślony, określony, umowa na zastępstwo, niepełny wymiar etatu)
– umowa zlecenie/umowa o dzieło
– mianowanie/powołanie
– kontrakt (marynarski, wojskowy, menadżerski, sportowy)
– świadczenie przedemerytalne, w tym urlop kolejowy i górniczy
– emerytura, renta (rodzinna, resortowa, strukturalna)
– jednoosobowa działalność gospodarcza
– udział w spółce cywilnej
– działalność rolnicza
– działy specjalne produkcji rolnej
– najem lokali (jako drugie źródło dochodu)
– prezesi i członkowie zarządu
– posłowie
– radni
– osoby duchowne
– rodzina zastępcza

>>> Złóż wniosek o kredyt <<<

Źródła dochodów –minimalny okres uzyskiwania

1. Emerytura 1 miesiąc
– Renta 1 miesiąc
– Świadczenie przedemerytalne 1 miesiąc
Akceptowane są również:
-renta resortowa,
-renta strukturalna,
-rentarodzinna (zwyjątkiem przyznanej na czas nauki),
-zasiłek przedemerytalny
-zbieg praw do świadczeń
-urlop kolejowy
-urlop górniczy

2. Umowa o pracę 3 miesiące
Mianowanie 3 miesiące
Powołanie 3 miesiące
Kontrakt menedżerski 3 miesiące
Kontrakt wojskowy 3 miesiące
Kontrakt marynarski 3 miesiące
Osoby duchowne 3 miesiące
Posłowie 3 miesiące
Radni 3 miesiące
Prezesi i członkowie zarządu 3 miesiące
Kontrakt sportowy 3 miesiące
Rodzina zastępcza 3 miesiące

Akceptowane są:
-umowa o pracę na czas określony
-umowa o pracę na czasnieokreślony,
-umowa na zastępstwoz określonym okresem zatrudnienia
-niepełny wymiar etatu

3. Najem lokali 3 miesiące Akceptowane tylko jako dodatkowe źródło dochodu

4. Umowa o dzieło/ Umowa zlecenie 6 miesięcy

5. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 12 miesięcy
Działy specjalne produkcji rolnej12 miesięcy
Rolnik 12 miesięcy

6. Udział w spółce cywilnej 12 miesięcy Należy uwzględnić dochód proporcjonalny do posiadanych udziałów

Korzyści

– Wysoka kwota kredytu –do 220.000 brutto
– Maksymalny okres kredytu do 144 miesięcy
– Brak zabezpieczeń
– Szybka decyzja kredytowa –wstępna decyzja dostępna w ciągu 2 minut!
– Zatwierdzanie wniosku kodem SMS
– 3 opcje procesowania wniosku: elektroniczny, mobilny, telefoniczny
– Świadczenie 500+ uwzględniane przy badaniu zdolności kredytowej
– 30.000 brutto bez zgody współmałżonka
– Do konsolidowanego kredytu –tylko 1 dokument, który potwierdzi nr rachunku do spłaty zobowiązania
 Możliwość wypłaty dodatkowych środków na dowolny rachunek należący do Klienta


>>> Złóż wniosek o kredyt <<<