Kalkulator Wynagrodzeń, Wynagrodzenia 2016 r.

kalkulator wynagrodzeń

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1 850 zł (brutto).

 

Pobierz  Kalkulator Wynagrodzeń >>> Pobierz <<<

 

1. Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 1 stycznia 2016 roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o 100 zł do poziomu 1850 złotych brutto. W stosunku do najniższej krajowej obowiązującej w 2015 roku (1 750 zł) jest to wzrost o 5,7 proc. Oznacza to, że od 2016 roku pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma do ręki ok. 1355 złotych. Niższa pensja jest naruszeniem praw pracowniczych. 

2. Wyjątek od tej reguły stanowi wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę – w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Dlatego w ich przypadku najniższa płaca będzie wynosić 1480 zł brutto. 

Podwyżka ma dotyczyć ok. 1,3 mln osób. 

Pobierz  Kalkulator Wynagrodzeń >>> Pobierz <<<

3. Od wysokości najniższej krajowej zależą także inne świadczenia. Każdemu pracującemu między godz. 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z pensji minimalnej.

4. Za czas przestoju w firmie wynagrodzenie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wyniesie więc wyniesie 27 750 zł brutto. Minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing wyniesie 1850 zł brutto. 

Pobierz  Kalkulator Wynagrodzeń >>> Pobierz <<<

5. Kwota 1 850 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385).

Podwyżka płacy minimalnej – czy szef musi podpisać z pracownikiem nową umowę?

6. Nie ma takiego obowiązku. Pracodawca może zmienić pracownikowi warunki umowy, podwyższając pensję do wynagrodzenia minimalnego lub też wypłacić wyrównanie do wysokości najniższej krajowej. 

Pobierz  Kalkulator Wynagrodzeń >>> Pobierz <<<

Skorzystaj z naszej Pomocy Prawnej Prawo Pracy 

>>> Dowiedź się więcej <<<