Bik – jak zwiększyć swoją punktacje BIK, polepszyć Scoring i mieć więcej gwiazdek, w 8 prostych krokach.

Co wpływa na nasze punkty w BIK

bik_500

            1.  Scoring w Biurze Informacji Kredytowej (Punktacja Bik) to jeden z najważniejszych elementów mających wpływ na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy oraz to czy w ogóle otrzyma on kredyt. W internecie z łatwością można znaleźć mnóstwo porad w jaki sposób poprawić ten wskaźnik tak, by umożliwił on uzyskanie kredytu na najlepszych warunkach.

            2.  Dobrzy klienci banku to tacy, którzy posiadają w BIK więcej niż 550 punktów. Dobrą sytuacją kredytową jest też liczba punktów od 520 do 549. Jeżeli osoba zgłaszająca się po kredyt ma w 480 do 519 punktów nie powinna mieć problemu z uzyskaniem kredytu. Jeżeli liczba punktów w BIK jest niższa niż 480 bank może odmówić udzielenia kredytu, albo podwyższyć jego marżę. Taki klient jest dla banku mało wiarygodny i istnieje podwyższone ryzyko niespłacenia kredytu.

             3.  Na punkty w BIK ma wpływ to na ile wywiązaliśmy się ze wcześniejszych zobowiązań i czy terminowo spłacaliśmy zaciągnięte pożyczki. Nasza historia i punktacja w BIK może ulec poprawie , jeżeli spłacimy długi. Najgorszą sytuację mają osoby, których zobowiązania kredytowe podlegały kiedyś windykacji. W takim przypadku nawet dobre zarobki nie pomogą i bank odmówi udzielania kredytu potencjalnemu klientowi.

 

Poprawa scoringu BIK w 8 prostych krokach.

 

           1) Monitoruj informacje kredytowe przetwarzanie przez BIK

Powinniśmy w miarę sukcesywnie sprawdząc naszą historie kredytową w BIK, gdyż:

 

a) instytucje finansowe z opóźnieniem przekazują do BIK informacje

b) instytucje finansowe przesyłają dane niezgodne ze stanem faktycznym; w celu poprawy tej sytuacji skorzystajmy z odpowiedniego pisma, które znajdziecie w bazie
c) nie wiemy, w jaki sposób dłużnik spłaca raty kredytu, za który poręczyłeś: jeżeli bowiem jesteś poręczycielem, kredyt widnieje w BIK zarówno u dłużnika jak i u poręczyciela.

          2) Wyraź zgodę na przetwarzanie danych dotyczących wygasłego i terminowo spłacanego zobowiązania

– Możesz wyrazić zgodę ogólną lub indywidualną.

         3) Cofnij zgodę na przetwarzanie danych dotyczących wygasłego i nieterminowo spłacanego zobowiązania, pismo w załączniku.


Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat miałeś co najmniej 30 dni opóźnienia w spłacie raty, powinieneś cofnąć zgodę indywidualną. Odpowiednie pismo znajdziecie w bazie pism. Więcej tutaj.

        4) Nie przekraczaj limitów: debet, karta kredytowa itp.

        5) Nie składaj wielu wniosków kredytowych

        6) Próbuj restrukturyzacji, jeżeli popadłeś w kłopoty lub przewidujesz je w najbliższej przyszłości

W wyniku zawartej ugody/porozumienia zmienią się zapisy w systemie banku/SKOKu, które po aktualizacji będą zmienione w BIK. Restrukturyzacja może dotyczyć również wygasłego zobowiązania, ale w takim przypadku będzie o wiele trudniej przekonać instytucję do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

       7) Spłacaj kredyty, które mają największe opóźnienia.

Pamiętaj o granicznych wartościach dla BIK: 30 dni opóźnienia i szczególnie 60 dni opóźnienia, które może uruchomić procedurę związaną z przekazaniem informacji do BIG, Bankowego Rejestru lub przetwarzaniem danych po wygaśnięciu zobowiązania bez naszej zgody.

      8) Spłacaj w okresie bez odsetkowym co najmniej minimalną kwotę zadłużenia.