AASA Kredyt – Pożyczki – Pożyczka oprocentowana tylko 10%‎

AASA Kredyt Pożyczki, Pożyczka 10.000 pln. na 24 miesiące.

>>> WNIOSKUJ <<<

1. Aasa udziela nie tylko krótkoterminowych pożyczek, ale również te długoterminowe, które należy spłacać w częściach. Przygotowane przez Asa raty są dostosowane do wysokości pożyczki, jak też możliwości finansowych kredytobiorcy. Można ubiegać się nawet o 10.000 złotych, którą to kwotę będzie można spłacić w przeciągu nawet 2 lat!

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI
Kwota pożyczki 500 PLN – 10 000 PLN Min. kwota drugiej, równoległej pożyczki – 1500 PLN

Okres kredytowania
6-24 miesięcy

Minimalny dochód 800 PLN

Wiek kredytobiorcy
20-80 lat

Sposób wypłaty

Czek GIRO, Blue Cash, przelew standardowy (sesje wychodzące ok godz. 11:40, 14:40 i 16:40) realizowane w ciągu 48 godzin

Akceptowany telefon
Komórkowy lub stacjonarny

Łączenie dochodu

Sumujemy dochód z wszystkich akceptowanych źródeł dochodów

Weryfikacja zakładu pracy
Nie wymagana Dokument potwierdzający dochód Nie wymagany/ *W niektórych wypadkach analityk ma prawo poprosić o dokument potwierdzający dochód

Zajęcie komornicze
Nie akceptowane

2. Proces zaciągania w firmie Assa pożyczki

Jest bardzo prosty – nie trzeba nawet wychodzić z domu. Najpierw trzeba wejść na stronę internetową firmy, ustawić ile i na jak długo chcemy pożyczyć, a później wypełnić krótki wniosek podając podstawowe dane. Co więcej, jeśli wypełniając wniosek zalogujemy się do serwisu społecznościowego Facebook (co pomoże w poprawnej weryfikacji tożsamości) otrzymamy od firmy zniżkę – rabat w wysokości 10 złotych!

Wymagane dokumenty

Standardowo Aasa nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów. Jednakże w niektórych przypadkach, w celu zweryfikowania zdolności kredytowej Klienta, może poprosić o wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający stały dochód.

Nieakceptowane źródła dochodów

Aasa nie akceptuje dochodu z tytułu: staż, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, stypendia, zasiłki (pielęgnacyjny, wyrównawczy, rehabilitacyjny, wypłacane z MOPS, GOPS).

Wypłata pożyczki
Wypłata środków za pomocą ekspresowych przelewów międzybankowych – BLUE CASH – koszt 3 zł doliczany do pierwszej raty pożyczki. W przypadku, gdy bank Klienta nie jest obsługiwany przez Blue Cash środki są wypłacane standardowym przelewem są w sesjach ok. godz. 12:00, 14:00, 16:00 maksymalnie w ciągu 48 godzin od uruchomienia pożyczki, wyłącznie na konto wskazane przez Klienta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku wypłaty czekiem GIRO. Klient otrzymuje sms z informacją o autoryzacji czeku (czek ważny jest 7 dni). Koszt wypłaty (13 zł) doliczany jest do pierwszej raty. Dla trzeciej pożyczki (konsolidacyjnej) wypłata czekiem GIRO nie jest możliwa. –

– Ubezpieczenie
Klient ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia pożyczki w kwocie od 500 – 10000 PLN. Opcja dostępna jest dla Klientów od 18 do 75 roku życia. Ubezpieczycielem jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Indywidualna umowa ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy o pożyczkę pod warunkiem opłacenia składki. Ubezpieczenie trwa do dnia ostatecznej spłaty pożyczki i obejmuje swoim zakresem śmierć, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacja z dowolnej przyczyny. Łączna stawka ubezpieczeniowa wynosi 1,2111%. Składka ubezpieczenia w trybie miesięcznym wynosi 1,211% kwoty pożyczki netto podzielona przez liczbę rat pożyczki. Klient otrzymuje pocztą harmonogram zawierający kwoty rat do spłaty wraz z doliczoną składką.

– Harmonogram
Harmonogram Aasa wysyłany jest do Klienta w terminie siedmiu dni od dnia wypłaty środków. Tabela z danymi pożyczki generowana jest na dzień wprowadzania wniosku.

– Zameldowanie
Brak obowiązku posiadania meldunku.

>>> WNIOSKUJ <<<

3. Złożenie wniosku

Nie gwarantuje otrzymania pożyczki, lecz bardzo szybko zostaniemy poinformowani czy zgłoszenie zostało pozytywnie czy negatywnie rozpatrzone. Dowiemy się o tym jeszcze tego samego dnia – poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail. Jeśli decyzja będzie pozytywna, pozostaje jeszcze tylko dokonanie opłaty rejestracyjnej, wynoszącej 1 złoty. Na adres e-mailowy oraz do domu dostarczone zostaną również formularze umowy, które trzeba podpisać – wszystko jest zatem bezpieczne i zgodne z prawem, a my wiemy co podpisujemy. Umowę przynosi kurier, który również ją zabiera – oczywiście, nie trzeba mu nic płacić, gdyż reguluje to firma. Gdy tylko umowa zostanie podpisana, pieniądze trafią na konto klienta. Wszystko odbywa się zatem sprawnie i przy minimalnym wysiłku kredytobiorcy.

4. Pożyczka Asa

Udzielana jest nie tylko klientom indywidualnym, lecz również i firmom! Wystarczy wypełnić wniosek Aasa Biznes. Już od 1-go dnia prowadzenia działalności nawet do 10.000 pln.

>>> WNIOSKUJ <<<